Strojový park

Společnost Tirad si uvědomuje, že cesta ke skvělému výrobku vede přes moderní technologie a špičkově vyškolený tým pracovníků. Proto neustále zlepšujeme naše strojní, informační, měřící i ostatní technologie.

Používáme strojní a obráběcí zařízení výhradně od renomovaných výrobců, kteří kladou důraz na vysokou spolehlivost a přesnost svých výrobků.

Další informace vám rádi poskytneme na vyžádání. Pokud byste si potřebovali ověřit naše konkrétní možnosti, pokud jde o CNC obrábění desek forem, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám zodpovíme všechny případné dotazy ještě dříve, než nám předáte svůj projekt. Pro každou technologickou operaci máme 2 nebo více strojů, takže vaše dodací lhůta není ohrožena rizikem výpadku výroby!

 

Neustálé sledování výroby

Abychom zajistili co nejlepší možnou kvalitu, používáme moderní přístup ke sledování výroby a procesů. V roce 2005 jsme zavedli interně vyvinutý systém s určitými omezenými možnostmi. S cílem zajistit přesnější sledování jsme pak v roce 2019 implementovali systém dle standardů Průmyslu 4.0 pro sledování stavu celého strojového parku. Jsme schopni zaznamenat všechny potřebné informace a události na základě shromážděných dat. Dokážeme neustále zlepšovat vytížení jednotlivých strojů a návaznost v případech, kdy jednotlivé výrobní kroky vyžadují použití různých strojů. Vzhledem k využití více strojů na jeden společný projekt dokážeme nacházet možná slabá místa a dále zlepšovat celkovou efektivitu výroby.