Řešení

My ve společnosti TIRAD jsme připraveni poskytnout vám ty nejlepší možné služby, jejichž cílem je poskytovat nejvyšší možnou přesnost a kvalitu. Naše služby přinášejí řešení pro vaše projekty, které vyžadují velkou přesnost při obrábění desek.

Vysoce přesné obrábění

Nabízíme kompletní portfolio procesů, které jsou potřebné k dosažení požadovaných výsledků.

  • Vysoce přesné CNC obrábění desek, rámů a komponent
  • Základní, izolační, upínací, vyhazovací, těsnicí a vodicí desky; desky pro horké kanály, horké kanály, rozváděcí bloky s dutinami vybráními — to vše ve vysoké kvalitě a přesně odpovídající výkresové dokumentaci.
  • Veškeré obrábění probíhá na CNC strojích.
  • Montáž desek na základě montážních výkresů forem s možností pořízení standardních nebo jiných malých dílů.
  • Tepelné zpracování desek (kalení, žíhání, nitridování) + další úpravy, jako je eloxování a souřadnicové broušení.
  • Kompletní výroba desek a rámů
  • Pro každou technologickou operaci máme 2 nebo více strojů, takže vaše dodací lhůta není ohrožena rizikem výpadku výroby!

 

Předmontáž forem

Společnost TIRAD může také namontovat vybrané komponenty do desky, kterou jsme pro vás obrobili. Prodiskutujte s námi, které komponenty vám dokážeme namontovat.