Investujeme do Bezpečí a Připravenosti našich zaměstnanců

Kur první pomoci byl jasnou volbou

V rámci našeho neustálého závazku vůči bezpečnosti a zdraví na pracovišti jsme 27.06.2024 pořádali kurz první pomoci pro naše zaměstnance. Tento kurz byl součástí naší snahy poskytnout našim týmům nejen potřebné dovednosti a znalosti pro zvládání každodenních pracovních úkolů, ale také pro případné mimořádné situace. Kurzu se zúčastnili především zaměstnanci z výroby a skladu. Tato místa patří z pohledu vzniku úrazu k nejrizikovějším.

Kurz první pomoci vedla naše závodní lékařka MUDr. Jiřina Františková, která našim zaměstnancům poskytla důkladné školení o základních technikách první pomoci, včetně resuscitace, ošetření ran a reakce na různé zdravotní nouzové situace.

 Věříme, že investice do vzdělávání a školení našich zaměstnanců v oblasti první pomoci je klíčová. Nejenže to zvyšuje bezpečnost na pracovišti, ale také podporuje týmovou spolupráci a posiluje důvěru mezi kolegy.

 Naši zaměstnanci nyní disponují dovednostmi, které mohou být život zachraňující, a jsme vděční za jejich ochotu a závazek se těchto dovedností naučit. Plánujeme pokračovat v poskytování dalších kurzů a školení, abychom zajistili, že naše pracovní prostředí zůstane bezpečné a podporující pro všechny naše zaměstnance.

 

Společně budujeme silnější, bezpečnější a vzdělanější pracovní prostředí.