Obhájeno!

Máme pro Vás skvělou zprávu. I v  letních měsících jede naše firma stále na plné obrátky.

Požadavky na kvalitu na globálních trzích jsou rozmanité. Mohou mít různou formu i  dynamiku. Pouze  se systematickým systémem řízení kvality je možné tyto požadavky trvale a úspěšně plnit.  A my takový systém řízení kvality máme. Dne 8.8.2023 u nás proběhl dozorový audit ISO 9001.

Auditoři prověřili naše nastavené systémy, procesy s výsledkem - OBHÁJENO! Poděkování za tento skvělý výsledek patří všem zaměstnancům naší firmy, pro které je dodržování vnitřního systému řízení kvality denní samozřejmostí.