Technologia

TIRAD wie, że droga do najwyższej jakości produktu wiedzie przez nowoczesną technologię i doskonałe wyszkolenie zespołów pracowniczych. Z tego powodu stale ulepszamy naszą technologię maszynową, pomiarową i inne. Do dalszego doskonalenia wszystkich procesów w TIRAD wykorzystujemy technologię Industry 4.0.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, wybierz to, co Cię interesuje:

Flota TIRAD CNC

DME Wysokiej jakości komponenty do form